دسته
فیدها
آدرس جديد نويد رهايي در تبيان
لینک ها
صوت
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 330682
تعداد نوشته ها : 886
تعداد نظرات : 13
Rss
طراح قالب
GraphistThem226
مجاهدين عادت دارند كه در هر زمينه سياسي خود را مطرح كنند و در اذهان طوري وانمود كنند كه گويي آنها در مبارزه عليه جمهوري اسلامي ايران حرف اول را ميزنند. سازمان مجاهدين مدعي است كه در داخل ايران از حمايت بيكران خلق قهرمان برخوردار است و مردم ايران را حامي خود ميداند بطوريكه هر حركت اعتراضي در ايران را به ايستادگي و مقاومت 3400 تن از نيروهايش كه در پادگان اشرف در خاك عراق مستقر هستند احاله ميدهد و از
دسته ها : افشاگري
شنبه 31 2 1390 9:56
جمعي از خانواده هاي قربانيان ماه "مارس" سال 1991 قصد دارند شكايت هاي حقوقي خود را عليه سازمان تروريستي خلق به اتهام دست داشتن آنها در قتل فرزندانشان ارائه كنند. خانواده هاي قربانيان كرد تاكيد كردند كه سازمان تروريستي خلق به همراه نيروهاي ديكتاتوري صدام در سركوب انتفاضه ماه مارس سال 1991 و كشتن انقلابيون و كشتارهاي جمعي رژيم سابق دست داشته است؛ آنها افزودند: "ما مدارك و شواهدي در دست داري
دسته ها : كردكشي
جمعه 30 2 1390 10:53
... مدت 15سا لي كه در زندان رجوي بودم چه رنجها ودردها كشيدم وهنوز اثار ان در وجودم مرا اذيت ميكند يكبار ساعت 12شب فرمانده قرارگاه مرا از خواب بيدار كرد وگفت كه برويم ستاد خواهر سميرا با شما كار دارد منهم با چشمهاي خواب الود بلند شدم ورفتم ديدم اتاق پراز فرمانده هاي بالاي سازمان است چشمتان روز بد نبيند مثل وحشي ها به جانم افتادن هر چي گفتم چي شده كسي جوابم را نمي داد وميگفتند خفه شو حرف نباشه خلاصه
دسته ها : خاطرات
جمعه 30 2 1390 8:30
رفراندوم Referendum =; مراجعه به آراء عمومي از طرف دولت براي دستيابي به اكثريت آراء مردم.  رفرم Reforme =; اصطلاح، تغييرات و اصلاحات سطحي در امور اقتصادي و سياسي بدون توسل به انقلاب و شورش.  رفرماسيون Reformation =; اصلاحات سياسي و اقتصادي، نهضت اصلاحي. رولوسيون Revolution =; انقلاب، طغيان و شورش.  روياليسم Royalisme =; سلطنت طلبي، شيوه سلطنت طلبان در برابر جمهوريخواهان.  ريتوا
دسته ها :
جمعه 30 2 1390 7:35
سوسياليسم Socialisme =; مسلكي است كه هدفش ايجاد و برپا كردن دسته جمعي جامعه است به نفع مردم به وسيله مالكيت دولت نسبت به كليه وسايل توليدي اعم از صنعت و وسايل حمل ونقل و غيره. كنترل آنهااز طرف دولت است.  شووينيسم Chauvnisme =; ملت بازي، وطن بازي، افراط و مبالغه كوركورانه در ميهن پرستي.  فابيانيسم Fabianisme =; نام مسلك سياسي يك سازمان سوسياليستي در انگلستان است. اينها سعي كردند كه سوسيال
دسته ها :
پنج شنبه 29 2 1390 9:36
X